ÜRÜNLER
 
 

Kontrol Kapakları
Havlandırma tesisatlarınamonte edilen bazı elemanların bakım ve kontrolünü sağ lamak amacıyla izoleli ve de izolesiz olarak menteşeli galveniz kapa ve alimünyum ka sadan oluşur.

Standart Öçüler
L 300 400 400 400 500
H 200 200 300 400 400